Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ringeriksbanen vil korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nær en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen tilsvarende.

Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen er overført til Nye Veiers portefølje. 

Det skal også bygges ny firefelts veg på strekningen Sandvika–Hønefoss. Dobbeltsporet jernbane og ny fire felts veg knytter Ringeriksregionen tettere til Osloregionen og vil gi et felles bo- og arbeidsmarked. 

Våren 2019 ble revidert reguleringsplan for Fellesprosjektet oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Reguleringsplanen for Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble vedtatt i mars 2020. 

E16 Sandvika-Skaret

Statens vegvesen har ansvar for utbygging av strekningen E16 Sandvika-Skaret

Strekningen E16 Skaret–Høgkastet er overført til Nye Veiers portefølje

E16 Høgkastet–Hønefoss

E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 i regi av Bane NOR.

Sundvollen: Ny E16 og Ringeriksbanen går parallelt fra Sundvollen i Hole til Hønefoss i Ringerike ( Foto: Kjell Wold

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hole, Ringerike, Bærum
Fylker:
Buskerud, Akershus
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Malmskriverveien 18, Sandvika

Kontakter

Arvid Veseth

Prosjektleder
Telefon:
91828741
E-post:

Linda Grønstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
936 84 351
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre