Skal ein løyse skredsikringsproblematikken i Nærøydalen på ein god måte, og samtidig løyse problemet med eksisterande tunnelar i Stalheimkleivi som ikkje tilfredsstiller krava i Tunnelsikkerhetsforskriften, er ein lang tunnel frå Hylland i Aurland kommune til Fyre i Voss kommune einaste gode løysing.

Reguleringsplan for dette prosjektet vart vedteken i 2016.

I Nasjonal Transportplan er skredsikring av E16 i Nærøydalen inne i andre seksårsperiode, 2024-2029.

Rassikring E16 Nærøydalen

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Aurland, Voss
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
1,27 milliarder. Kostnadstalet er basert på grove utgreiingar og er usikkert.

Nærøydalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ellen Slinde

Seksjonssjef planseksjonen
Telefon:
99203238
E-post:

Sist oppdatert: