Ein ny tunnel frå Hylland i Aurland kommune til Slæn i Voss kommune skal løyse skredproblematikken i Nærøydalen. Tunnelen på 6,3 km vil avløyse dei eksisterande tunnelane i Stalheimskleivi, som ikkje tilfredsstiller krava i tunnelsikkerhetsforskriften. Den nye tunnelen får ca. 4 prosent stigning.

Reguleringsplan vart vedteken i 2016. Prosjektet har vore gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2), og ventar no på oppstartsvedtak frå Stortinget.

Skredsikring av E16 i Nærøydalen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2022-2033, prioritert for byggestart i første seksårsperiode.

Rassikring E16 Nærøydalen

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Aurland, Voss
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Styringsmål er på 2,3 miliardar 2022-kroner.
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2028

Nærøydalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Susanne Svardal

Prosjektleiar
Telefon:
951 91 861
E-post:

Sist oppdatert: