Reguleringsplan sendt til Voss kommune

— Statens vegvesen har uttala seg til merknader til planen i Voss kommune. Dokumenta er sendt til Voss kommune for deira handsaming.

Vedteke planprogram

— Både Aurland kommune og Voss kommune har no vedteke planprogrammet for planlegging av ny tunnel i Nærøydalen.