Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har uttala seg til merknader til planen i Voss kommune. Dokumenta er sendt til Voss kommune for deira handsaming.

Plandokumenta:

Aktuelt for fylke(r): Vestland