Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Det er gjennomført forprosjekt for fem ulike alternativ i området Sleen/Fyre. Forprosjektet vert sendt på høyring blant grunneigarar og andre berørte i området.

Merknadsfrist til forprosjektet er 17. januar 2014.

Innspel skal sendast til:

  • Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4, 6863 Leikanger eller
  • til .

Ope møte

Det vert ope møte om forprosjektet på Haugsvik ungdomshus onsdag 8. januar kl. 1830

Plandokumenta:

Aktuelt for fylke(r): Vestland