Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har engasjert Norges Geotekniske Institutt (NGI) til å kartlegge masser og bergarter i grunnen der nye rv. 4 Roa – Gran grense og nye E16 Eggemoen - Olum i Jevnaker skal bygges. Kartlegginga blir utført i neste uke ved hjelp av helikopter som skal fly over traseene.

Helikopteret som skal brukes har utstyr som kan kartlegge hvor langt det er ned til fjell og hvilke bergarter som finnes i grunnen ved hjelp av elektromagnetiske bølger. Helikopteret flyr fram og tilbake ca. 35 meter over bakken i ganske lav hastighet, og bølgene som sendes ut går flere hundre meter ned i bakken. De elektromagnetiske bølgene er ikke skadelige for mennesker eller dyr, men publikum vil merke støy fra helikopteret.

 - Hensikten med å bruke denne typen kartlegging er å få en oversikt over massene vi vil støte på når vi skal bygge ny rv. 4 i Lunner og ny E16 i Jevnaker, sier overingeniør Stian Ellingsen i Statens vegvesen. – Vi er særlig interessert i å kartlegge forekomsten av alunskifer, ettersom håndtering av denne massetypen krever god planlegging.

 Det er et dansk firma som skal utføre målingene med helikopter for NGI, som så skal analysere dataene. Den samme metoden ble brukt før bygging av ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Omfanget av grunnboringer som må utføres i forbindelse med vegbygging blir betydelig redusert når en kartlegger grunnen fra lufta på denne måten.

 - Forskjellige bergarter har forskjellig elektrisk ledningsevne, forklarer avdelingsleder Andreas Aspmo Pfaffhuber i NGI. - Dette gjør det mulig å skille dem fra hverandre når man sender elektromagnetiske bølger gjennom bakken og måler ledningsevne eller motstand i materialene. Dataene skal kombineres med tradisjonelle grunnboringer for å få et fullgodt bilde av grunnforholdene.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken