Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Strandpromenade, utsiktspunkter og amfi. Går alt etter planen kan folk i Jevnaker ta i bruk en av Norges fineste strandpromenader sommeren 2023.

Statens vegvesen, Skanska og Jevnaker kommune vil lage gull av kortreist gråstein fra E16 Olum-Åsbygyda. Skanska har kjørt sprengningsstein til Verkevika

siden høsten 2020, og har kommet godt i gang med grunnarbeidet til det som kan bli en av de fineste strandpromenadene på i Norge.

- God planlegging sammen med Jevnaker kommunen og Skanska gjør at vi kan foredle den planlagte gang- og sykkelvegen til en ny attraksjon i enden av Randsfjorden,

sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, Pål-Steinar Karlsen.

Mye for pengene

Det er satt av 80 millioner kroner til tiltak på dagens E16 gjennom Jevnaker. Alle som har litt kjennskap til veibygging vet at det ikke rekker langt. Derfor har Vegvesenet

sammen med kommunen og Skanska tenkt ut av boksen for å få mest mulig for pengene som er satt av lokale tiltak i Jevnaker. Nøkkelen ligger blant annet i å kunne

frakte steinmasser fra den nye E16 Olum-Åsbygda direkte ned til Verkevika, og gi dem et år til å komprimere seg på plass.

- I stedet for at Vegvesenet skal bruke mange millioner ekstra på innkjøp og transport av stein, kan vi nå bruke mer penger på den nye strandpromenaden, sier ordfører Morten Lafton.

Tre møtepunkter

Det skal bygges tre møtepunkter langs den 450 meter lange strandpromenaden.

1. Mot badeplassen i Verkevika skal det bygges et utsiktspunkt med benker og to trapper ned mot vannet.

2. I andre enden mot sentrum skal det også bygges et utsiktspunkt.

3. Rosinen i pølsa blir anlegget ned mot dagens badebrygge rett utenfor Hadeland glassverk. På vei ned mot vannet fra gang- og sykkelvegen, skal det bygges et omlag 45 meter

bredt amfi som innbyr til opphold ved fjorden. Anlegget blir universelt utformet slik at det blir enkelt å ta seg ut på brygga med barnevogn og rullestol.

Åpner sommeren 2023

Vegvesenet må vente til anleggsarbeidet er ferdig på ny E16 sommeren 2022 før anleggsmaskinene starter strandpromenadeprosjektet i Jevnaker og utbedringen av fylkesveg 241 ned mot sentrum.

- Går alt som planlagt kan vi åpne strandpromenaden sommeren 2023, mens det fortsatt er badetemperatur i Randsfjorden, sier Karlsen og Lafton.

Fornøyd ordfører

Ordføreren er meget godt fornøyd med at kommunen nå har landet et svært godt prosjekt sammen med Vegvesenet.

- Det har skjedd mye positivt i Jevnaker de siste årene, og mer er på gang. The Twist har etablert seg som en verdensattraksjon. Hadeland glassverk har vært viktig for kommunen i mange år sammen

med Thorbjørnrud Hotell. Badeparken på Haugestranda har også blitt populær. Strandpromenaden blir en ny attraksjon som vi på Jevnaker gjerne deler med folk som besøker kommunen. Her blir det god plass til alle, sier Lafton.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken