Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

I helga kan du møte Statens vegvesen på Hadelandsmessen på Gran.

Vi vil være tilstede hele helga for å svare på spørsmål om de store utbyggingsprosjektene på Hadeland. Nå til våren blir det etter planen byggestart på riksveg 4 sør for Lygna, og neste høst planlegger vi å starte opp det store prosjektet fra kommunegrensen Lunner/Gran til Jaren.
Her skal det bygges firefeltsveg, nye kryss og tunnel øst for Gran.
På bildet ser du hvordan Morstadkrysset sør for Gran blir seende ut. Øverst til venstre er den sørlige tunnelinngangen.

Vi planlegger også ny E16 (tidligere rv. 35) på strekningen Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner.

I helga kan du møte blant annet Jon Kvisberg, som er prosjekteringsleder for rv.4-utbyggingen på Gran, sammen med flere andre planleggere og byggeledere. Vi skal kunne svare på det meste om utbyggingsprosjektene på Hadeland.

Reflekser og brosjyre

Og siden det er mørketid, har vi også masse reflekser til utdeling.
Vi har nylig laget nye informasjonsbrosjyrer om både E16 og rv. 4. Har du ikke fått disse i postkassen, kan du også plukke med deg dem.

Hadelandsmessen arrangeres for åttende gang. I år er den på den nye videregående skolen på Gran.
Statens vegvesens stand er nummer 48, like overfor Eik maskin.
Velkommen!

Morstadkerysset, sør for Gran sentrum
Byggingen av Morstadkrysset sør for Gran får du vite mer om på Hadelandsmessen.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken