Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen slår sammen rv.4 Hadeland og E16 Jevnaker-Ringerike til en felles vegorganisasjon.

Statens vegvesen slår sammen vegprosjektene på rv.4 og E16 på Hadeland. Odd Johansen blir prosjektleder.
Odd Johansen rv4 og E16

 

- Det er klare stordriftsfordeler med å slå sammen de to vegprosjektene på Hadeland, sier områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sør-øst

På E16 går anleggsmaskinene for fullt. Neste år vil mye av jobben være gjort. Det faller i tid sammen med at anleggsdriften starter opp igjen på rv.4. Mye tyder på at anleggsarbeidet deretter kan fortsetter på E16 i Ringerike fra Eggemoen til Nymoen

Odd Johansen er nå prosjektleder for to milliardprosjekter med noen kilometers avstand på Hadeland. Da Johansen ble presentert som prosjektleder for rv. 4 i april, stod han fram som en utålmodig vegbygger. Et halvt år senere må Johansen starte å rekruttere nye folk til prosjektorganisasjonen etter at regjeringen gjennom Statsbudsjettet nå vil starte utbygging av etappe to på rv. 4 Hadeland i 2021.

Erfaren vegbygger

Johansen (59) har 26 år bak seg i Statens vegvesen. Han kommer fra stillingen som prosjektleder for Fellesprosjektet Ringeriksbanen. Før det var han prosjektleder for E134 Gvammen-Århus i Seljord. 

Riktig veg til riktig pris

- Hva er de største utfordringene på rv 4 og E16 på Hadeland?

- På 4-ern skal vi i den nærmeste tiden få fire ulike kontrakter ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, uten at det går utover kvaliteten. På E16 skal vi sammen med Skanska og PNC bygge avtalt veg til avtalt pris samtidig som vi har HMS på stell, sier Johansen.

 2+2=4+

Han skal nå bruke den nærmeste tiden på å bli godt kjent med sin nye ansatte på riggen på Jevnaker.

- Dette er jo stort sett folk som kjenner hverandre fra før. Vi bør ha de beste forutsetninger for å legge sammen to og to og få mer enn fire, sier Johansen.

Han har også ansvaret for E16 Kvamskleiva og rv. 4 hele vegen fra Oslo til Mjøsbrua.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken