Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med Vang kommunestyres godkjenning av reguleringsplanen for Øylo – Hålimoen i midten av oktober, er den nest siste av i alt fem reguleringsplaner for utbedringen av E16 Fagernes – Øylo i Valdres, vedtatt.

– Vi er veldig glade for at Vang kommune godkjente reguleringsplanen for E16 Øylo - Hålimoen nå, etter andre gangs høring, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

– Det kom inn mange merknader og innsigelser til planen da vi la den ut til offentlig ettersyn første gangen. I god dialog med både offentlige etater og private grunneiere, har vi greid å rydde uenighetene av banen og kunne dermed legge fram en justert versjon av reguleringsplanen for kommunestyret i Vang, som godkjente planen 15. oktober.

Én reguleringsplan gjenstår

Nå gjenstår politisk behandling av den siste reguleringsplanen, for strekningen Hålimoen – Hausåker i Vestre Slidre, før hele strekningen som skal utbedres i denne omgangen, er ferdig regulert.

Reguleringsplanen for E16 Hålimoen – Hausåker ligger ute til andre gangs ettersyn, med merknadsfrist 18. november.

– Går det som vi håper, blir planen for Hålimoen-Hausåker behandlet og vedtatt av Vestre Slidre kommunestyre i løpet av vinteren, sier Vegar Antonsen. – Da kan vi sluttføre grunnervervet og vår entreprenør Brødrene Dokken AS kan starte byggearbeidet i løpet av sommeren. Det betyr at de da vil være i gang med utbedringsarbeidet på hele strekningen mellom Fagernes og Øylo.

Ferdig i 2023

Brødrene Dokken AS har allerede vært i full sving på utbedringsprosjektet siden mai i år.

– Dokken er snart ferdig med utbedring av ulykkespunktene ved Røn og Ulnes mens de mellom Einang og Reiensvingen kommer til å holde på fram til våren 2021. Arbeidet på strekningen Øylo – Hålimoen i Vang kommune starter tidlig i vinter og skal være ferdig våren 2022, opplyser Antonsen.

Går alt etter planen, blir det byggestart på den siste strekningen, Hålimoen – Hausåker i Vestre Slidre, sommeren 2021. Strekningen skal stå ferdig våren 2023.

Les om Valdres-modellen, som vi benytter på utbedringen av E16 Fagernes-Øylo

Utbedringen av E16 i Ulnes begynner å bli ferdig. Her er asfalten på plass. (Foto: Statens vegvesen)
Aktuelt for fylke(r): Innlandet