Prosjektet inkluderer også løsning for gang- og sykkelvegsystem i tilknytning til kulverten.

I henhold til nåværende Bymiljøavtale med Oslo kommune skal prosjektet bygges 2023.

Vei:
E18
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat

E18 Undergang Bygdøylokket, sykkelveg med fortau © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34, 0667, OSLO

Kontakter

Siri Malene Torgeirson

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: