Hensikten med lokk over E18 mellom dagens Operatunnel og Hjortneskrysset er å legge til rette for byutvikling på Filipstad i tråd med Oslo kommunes forslag til områderegulering på Filipstad. Planen innebærer også ny Ring 1 oppå lokket.

Planområde E18 Filipstad. Foto.
Planområde E18 Filipstad. Foto: Statens vegvesen

Det forventes en befolkningsvekst på nærmere 200 000 personer i Oslo de nærmeste 20 år. For å skaffe boliger til disse uten at transportarbeidet øker vesentlig er det viktig å legge til rette for sentrale fortettingsprosjekter i byområder. Filipstad er et slikt område.

For å frigjøre størst mulig areal til utbygging er det ønskelig å bygge lokk over E18 mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen.

Ring 1 skal forlenges og ligge oppå lokket fra dagens rundkjøring mot Tjuvholmen til rundkjøringen på Hjortnes.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har prioritert prosjektet i revidert avtale om Oslopakke 3 (mai 2012). Endelig finansiering og byggestart er imidlertid ikke avklart.

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
Ring 1: 750 m, forlengelse av tunnel: 535 m, E18 vest for tunnelen 750 m
Omfang:
1500 m
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
2,50 milliarder. Foreløpig anslag nov. 2014: 2,5 mrd. (inkl. trikk). Uten trikk 2,2 mrd. Alle priser i 2014-kr. inkl. mva.

Filipstad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34, OSLO

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
481 18 540
E-post:

Sist oppdatert: