En sterk økning i aktiviteten ved Sandefjord Lufthavn Torp, kombinert med stor utvikling av næringsområdet Kullerød nord og sør, har ført til stor trafikkøkning i området. Spesielt gjelder dette i ettermiddagsrushet mellom kl. 15.00 og kl. 17.00. I tillegg kommer trafikken fra de som benytter Raveien mellom Fokserød og Tassebekk.

Fremkommeligheten har derfor de siste årene blitt sterkt redusert. Situasjonsanalyse/transportmodell viser at området vil få større utfordringer med trafikkavvikling ved en videre utvikling av næringsområdene ved Fokserød.

Det er utarbeidet en rapport i mai 2020 som er et første trinn i arbeidet (se rapporten Trafikkløsninger E18 Fokserød–Kullerød–Torp). Statens vegvesen skal med utgangspunkt i denne rapporten, utarbeide en reguleringsplan.

I Gjennomføringsplanen for NTP er det avsatt 30 mill.kr i 2023 og 20 mill. kroner etter 2023 til «E18 tiltak Fokserød/Kullerød».

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sandefjord
Fylker:
Vestfold

E18 Fokserød–Kullerød © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Morten Ask

Planleggingsleder
Telefon:
91 38 57 97
E-post:

Tore Jan Hansen

Prosjektleder
Telefon:
95 99 11 99
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre