Statens vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune har laget en utredning som analyserer mulige løsninger på de trafikale utfordringene i området.

Utredningen omtaler en rekke løsninger og vurderer konsekvenser for temaene trafikkavvikling, miljø – det vil si naturressurser, bomiljø og kulturminner samt kostnader.

I handlingsprogrammet for NTP 2018–2029 er det avsatt 30 mill. kr i 2023 og 20 mill. kr etter 2023.

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sandefjord
Fylker:
Vestfold og Telemark

E18 Fokserød–Kullerød © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Morten Ask

Prosjektleder
Telefon:
91 38 57 97
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre