Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Målet med planleggingsarbeidet for E18 Fokserød–Kullerød nå er å legge frem reguleringsplan til førstegangsbehandling i kommunen i løpet av våren 2022.

Statens vegvesen er godt i gang med arbeidet med reguleringsplanen for trygg og god fremkommelighet i området E18 Fokserød–Kullerød.

Ved å sende over reguleringsplanen til førstegangsbehandling i Sandefjord kommune til våren, er dette med sikte på å få et vedtak i løpet av 2022.

I planen reguleres et ekstra felt gjennom bøkeskogen, og det planlegges også tilfartskontroll i en av rundkjøringene.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark