Status for planarbeidet, desember 2021

— Målet med planleggingsarbeidet for E18 Fokserød–Kullerød nå er å legge frem reguleringsplan til førstegangsbehandling i kommunen i løpet av våren 2022.