Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

Nå på høring - merknadsfrist 18.08.2023:
Varsel om oppstart av reguleringsplan for sykkelveg med fortau langs E18 ved Vækerø

Det skal utarbeides en detaljregulering for sykkelveg med fortau på sørsiden av E18 mellom Drammensveien og Frantzebråtveien. Det er i 2019 og 2020 gjennomført et forprosjektet for løsningen som denne reguleringen skal ta utgangspunkt i. Foreslått løsning skal koble seg på løsning som planlegges for sykkel og gående i prosjektet «E18 Lysaker–Asker», og avsluttes når man treffer på eksisterende sykkelveg med fortau i etterkant av Maxbo bygget ved Drammensveien. Strekningen er omtrent 700 m lang og har i dag en gjennomsnittlig bredde på 3.5–4 meter.

E18 Drammensveien–Frantzebråtveien. Illustrasjon.
Kartskisse E18 Drammensveien–Frantzebråtveien Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
750 meter
Finansiering:
Stat

E18 Drammensveien–Frantzebråtveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: