Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

Det skal utarbeides en detaljregulering for sykkelveg med fortau på sørsiden av E18 mellom Drammensveien og Frantzebråtveien. Det er i 2019 og 2020 gjennomført et forprosjektet for løsningen som denne reguleringen skal ta utgangspunkt i. Foreslått løsning skal koble seg på løsning som planlegges for sykkel og gående i prosjektet «E18 Lysaker–Asker», og avsluttes da man treffer på eksisterende sykkelveg med fortau i etterkant av Maxbo bygget ved Drammensveien. Strekningen er omtrent 700 m lang og har i dag en gjennomsnittlig bredde på 3.5–4 meter.

E18 Drammensveien–Frantzebråtveien. Illustrasjon.
Kartskisse E18 Drammensveien–Frantzebråtveien Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
750 meter
Finansiering:
Stat

E18 Drammensveien–Frantzebråtveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: