Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Natt til 1. september åpnes påkjøringstunnelen fra Sømsveien og inn på E18. Det gjør også gang- og sykkelvegen fra Haumyrheiveien og ned mot Varoddbrua.

De siste to måneder har det pågått arbeider med å tilbakeføre Sømsveien slik den var tidligere og før den ble tatt i bruk som omkjøringsveg for E18. Disse arbeidene sluttføres nå og samtidig åpnes påkjøringstunnelen fra Sømsveien og inn på E18 som har vært stengt siden arbeidene med ny Varoddbru ble startet opp i 2017.

Trafikken planlegges her satt på natt til 1. september. Samtidig åpnes gang- og sykkelvegen, fra Haumyrheiveien og ned mot Varoddbrua, som har vært stengt i sommer.

I september er det diverse etterarbeider som vil pågå i tilknytning til tunnelanlegget, men dette vil primært være elektroarbeider utenfor trafikkert E18. 

Støyende arbeider

Det planlegges ikke støyende arbeider.

Nattarbeider

Sluttesting av styringssystemer er for tunnelanlegget vil pågå på nattestid.

Trafikkavvikling

Innsnevring av kjørebane på E18 kan forekomme på nattestid enkelte netter.

Natt til 1. september åpnes påkjøringstunnelen fra Sømsveien og inn på E18. Det gjør også gang- og sykkelvegen fra Haumyrheiveien og ned mot Varoddbrua.
Aktuelt for fylke(r): Agder