Statusoppdatering - Juni 2021

— Arbeidene i tunnelanlegget nærmer seg slutten og hovedaktivitetene er for tiden elektroarbeider inne i selve tunnelen og vegarbeider utenfor tunnelen.

Statusoppdatering - Mai 2021

— Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktivitetene er nå betongarbeider vest for tunnelen og vegarbeider øst for tunnelen.

Statusoppdatering - April 2021

— Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktiviteten er nå betongarbeider som pågår utenfor tunnelen.

Statusoppdatering - Mars 2021

— Arbeidene med innredning av tunnelen pågår nå for fullt etter at arbeidene med utvidelse ble avsluttet for omtrent en måned siden.

Statusoppdatering - Februar 2021

— Sprengningsarbeidene med å utvide østgående tunnelløp er nå ferdige. I tiden fremover skal det jobbes med innredning av tunnelen.

Statusoppdatering - Januar 2021

— Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen i østgående tunnelløp er tilnærmet ferdig.

Periodevis stengning av Holteveien

— Holteveien stenges for trafikk fra Fidjeåsen til Frigstad mellom kl. 07 og 09 på hverdager. Stengningen gjelder Holteveien fra snuplassen for buss i krysset mellom Holteveien / Tømmerstøveien og i retning Frigstad.