Statusoppdatering - September 2021

— Natt til 1. september åpnes påkjøringstunnelen fra Sømsveien og inn på E18. Det gjør også gang- og sykkelvegen fra Haumyrheiveien og ned mot Varoddbrua.

Statusoppdatering - August 2021

— Sluttførende arbeider pågår i august. Alt arbeid skal etter planen være ferdig i løpet av siste del av september.

Statusoppdatering - Juni 2021

— Arbeidene i tunnelanlegget nærmer seg slutten og hovedaktivitetene er for tiden elektroarbeider inne i selve tunnelen og vegarbeider utenfor tunnelen.

Statusoppdatering - Mai 2021

— Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktivitetene er nå betongarbeider vest for tunnelen og vegarbeider øst for tunnelen.

Statusoppdatering - April 2021

— Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktiviteten er nå betongarbeider som pågår utenfor tunnelen.

Statusoppdatering - Mars 2021

— Arbeidene med innredning av tunnelen pågår nå for fullt etter at arbeidene med utvidelse ble avsluttet for omtrent en måned siden.

Statusoppdatering - Februar 2021

— Sprengningsarbeidene med å utvide østgående tunnelløp er nå ferdige. I tiden fremover skal det jobbes med innredning av tunnelen.

Statusoppdatering - Januar 2021

— Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen i østgående tunnelløp er tilnærmet ferdig.