Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Arbeidene ble ferdigstilt august 2021.

I kommuneplan for Kristiansand er det vist sammenhengende kollektivfelt ut av byen, inkludert over ny Varoddbru, gjennom Haumyrheitunnelen og til Rona.

Østgående løp er derfor utvidet for å gi plass til kollektivfelt frem til avkjøringen til Rona. Hensikten med tiltakene er å øke levetiden for tunnelen samt legge til rette for kollektivtrafikken på østsiden av Kristiansand. Arbeidene ble utført samtidig med bygging av ny Varoddbru.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
Januar 2020
Antatt åpnet:
August 2021

E18 Haumyrheitunnelen, tunnelrehabilitering © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Narviga 23, Kristiansand

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
992 59 333
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
901 03 866
E-post:

Sist oppdatert: