I kommuneplan for Kristiansand er det vist sammenhengende kollektivfelt ut av byen, inkludert over ny Varoddbru, gjennom Haumyrheitunnelen og til Rona.

Østgående løp er derfor utvidet for å gi plass til kollektivfelt frem til avkjøringen til Rona. Hensikten med tiltakene er å øke levetiden for tunnelen samt legge til rette for kollektivtrafikken på østsiden av Kristiansand. Vi har funnet dette hensiktsmessig å utføre dette samtidig som arbeidene med ny Varoddbru pågår.

Oversikt. Foto.
Anleggsfase. Foto: Statens vegvesen/Rambøll Norge AS

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
Januar 2020
Antatt åpnet:
August 2021

E18 Haumyrheitunnelen, tunnelrehabilitering © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Narviga 23, Kristiansand

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
99 25 93 33
E-post:

Jon Erik Kristiansen

Byggeleder
Telefon:
915 53 954
E-post:

Ida Marie Hennig

Prosjekteringsleder
Telefon:
41 18 34 48
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: