Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sluttførende arbeider pågår i august. Alt arbeid skal etter planen være ferdig i løpet av siste del av september.

I august foregår det kun arbeider på Sømsveien i områdene ved nedkjøringen og påkjøringen. Det vil blant annet bli lagt ny asfalt i midten av måneden.

Støyende arbeider

Det kan bli noe støyende arbeider i august. Dersom det blir støy om kvelden vil nærmeste naboer bli varslet via SMS.

Nattarbeider

Det er  ikke planlagt nattarbeider i august.

Trafikkavvikling

Det kan kjøres begge retninger på Sømsveien nå med lysregulering på to steder. 

Arbeid på vei. Foto
Avsluttende arbeider med å tilbakestille Sømsveien slik den var før tunnelrehabiliteringen startet.
Aktuelt for fylke(r): Agder