Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anleggsarbeidene med etablering av midlertidig omkjøringsveg er nå ferdigstilt og E18 inn mot sentrum ble lagt om fra og med torsdag 30. april.

Arbeidene i vestgående tunnelløp starter nå opp og i første omgang vil det pågå rivearbeider av all innvendig tunnelutrusning som tunnelbelysningsanlegg og betongelementer i tak og vegger, samt langsgående fortau. Deretter starter selv bergsikringsjobben som er hovedårsaken til at tunnelprosjektet gjennomføres.

Langs E18 øst for tunnelen i retning mot Sørlandsparken er sprengningsarbeidene i god gang og vil fortsette også en tid fremover. Det etableres her nytt kollektivfelt fra tunnelen og bort til avkjøringen til Rona.

Støyende arbeider

Det vil bli utført sprengningsarbeider som medfører noe støy i forbindelse med borring, sprengning og massetransport på dagtid og litt ut over kvelden, primært fra mandags morgen til og med fredag ettermiddag i fjellskjæringen øst for tunnelen.

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider også på nattestid.

Trafikkomlegginger

Det planlegges ikke med nye trafikkomlegginger i mai måned.

Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder