Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har blitt kontaktet av beboere langs Holteveien som er bekymret for sikkerheten til skolebarn som går eller sykler til Kringsjå eller Holte skole om morgenen.

Holteveien er på strekningen fra Fidjeåsen til Frikstad en enfelts veg som er smal og svingete, og ikke tilrettelagt for høy mengde biltrafikk. Det er nå mye gjennomgangstrafikk på vegen og mange kjører fort. 

En del bilister kjører Holteveien mot Frikstad om morgenen for å slippe køen i Dvergsnesveien inn mot byen. Dette igjen som følge av begrensningene tunnelarbeidene i Haumyrheitunnelen har medført på lokalvegene i Sømsområdet. 

Vi har tatt opp saken med vegeier Agder fylkeskommune og har sammen med dem blitt enige om å gå ut med en oppfordring om ikke å benytte Holteveien til gjennomkjøring om morgenen.  

Et vel så godt alternativ for beboere på Fidjeåsen og Tømmerstø vil være å kjøre Kystveien via Kongshavn og videre til Frikstad dersom man vil unngå køen i Dvergsnesveien om morgenen. 

Statens vegvesen har blitt kontaktet av beboere langs Holteveien som er bekymret for sikkerheten til skolebarn som går eller sykler til Kringsjå eller Holter skole om morgenen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder