Forprosjekt for å vurdere traseer fra Ormsundveien til Ulvøybrua for å kunne utbedre gang- og sykkelvegen på strekningen til høystandard gang- og sykkelanlegg.

Vei:
E18
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat

E18 Ormsundveien–Ulvøybrua, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Siri Malene Torgeirson

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre