Reguleringsplan for strekningen Lysaker–Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september 2017.

Strekningen er om lag 4,3 km.

Vi gjør oppmerksom på at vedleggene på denne siden gjelder reguleringsplan godkjendt i september 20|7.  Disse vil bli endret. Statens vegvesen vurderer nå sammen med Bærum kommune behovet for omregulering som følge av Stortingets vedtak hvor bl.a bussvegen ble tatt ut ( se justert alternativ).

Grunnervervet gjennomføres i tråd med vedtatt reguleringsplan.