Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil invitere fire leverandører til å delta i forhandling og gi tilbud på prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen.

Illustrasjon Gjønnestunnelen/dagsone på Gjønnes
Illustrasjon Gjønnestunnelen, sett fra Gjønnes. Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Gjønnestunnelen er ny fylkesveg mellom Gjønnes og E18 ved Strand i Bærum kommune. Tunnelen inngår i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I alt seks leverandører meldte interesse for å bli prekvalifisert for konkurranse om kontrakten innen fristen 27. mai. 

Etter prekvalifiseringsrunden har Statens vegvesen valgt fire leverandører som nå blir invitert til å delta i forhandling og gi tilbud på prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen. De fire leverandørene er

  • Skanska Norge AS
  • AF Gruppen Norge AS
  • Obrascòn Huarte Lain, S.A (OHLA)
  • Veidekke Entreprenør AS

Kontrakten har en antatt kostnad på mellom 1-1,3 milliarder kroner. Den omfatter prosjektering og bygging av 1,5 km av den i alt 1950 meter lange Gjønnestunnelen samt lokalveisystemet ved Gjønnes. Resten av  Gjønnestunnelen (450 meter) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand, der Statens vegvesen planlegger å skrive kontrakt med Skanska Norge AS 5. juni i år.

Etterspør smarte klimavennlige løsninger

I konkurransen om Gjønnestunnelkontrakten har Statens vegvesen i tillegg til valg av tekniske løsninger, gjennomføring og økonomi, valgt å sette særlig søkelys på innovasjon. Blant annet er ett av tildelingskriteriene knyttet til smarte løsninger som sikrer god oppetid på veganlegget i hele levetiden. Vegvesenet har også etterspurt løsninger som sikrer god avvikling og ivaretakelse av myke trafikanter samt innovative løsninger for utslippsfri massetransport. 

Forhandlingsperioden er beregnet til rundt ett år, og planen er å inngå kontrakt med leverandør før sommeren 2024.