Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Seks leverandører har innen fristen 27.april meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen.

Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste vegkontrakten som lyses ut på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste vegkontrakten som lyses ut på E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova

Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu. Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste vegkontrakten som blir lyst ut på utbyggingen strekningen Lysaker-Ramstadsletta, som er første etappe på E18 Vestkorridoren. På lista over leverandører som har meldt interesse finner vi:

  • Joint venture Impresa Pizzarotti og Håkanes maskin
  • ACCIONA Construcción SA
  • AF Gruppen Norge AS
  • OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHLA)
  • Skanska Norge AS
  • Veidekke Entreprenør AS

Inviterer inntil fem leverandører til forhandling

Byggingen av Gjønnestunnelen gjennomføres som totalentreprise og ble lyst ut på konkurranse 17. mars i år. Kontrakten har en antatt kostnad på mellom 1-1,3 milliarder kroner og omfatter prosjektering og bygging av 1500 av den i alt 1950 meter lange Gjønnestunnelen samt lokalveisystem ved Gjønnes. Resten av Gjønnestunnelen (450 meter) inngår i hovedentreprise E102 Fornebukrysset-Strand, der Statens vegvesen planlegger å signere kontrakt med leverandør i begynnelsen av juni i år.   

Prekvalifiseringen er første steg i konkurransen og skal være ferdig innen slutten av mai. Statens vegvesen starter nå arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene so har meldt seg. Basert på prekvalifiseringen vil Statens vegvesen invitere inntil fem leverandører til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet inngår kontrakt med leverandør før sommeren 2024.

Vektlegger innovasjon spesielt

I konkurransen om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen har Statens vegvesen valgt å sette et særlig søkelys på innovasjon. Noe av det som premieres er løsninger for utslippsfri massetransport. Grunnlaget for å få til dette sikres blant annet ved at E18 Vestkorridoren, som en av regjeringens nye klimapiloter er tildelt fire millioner kroner til å etablere hurtiglader for lastebil og en midlertidig trafo tilknyttet anlegget på Gjønnes. I tillegg vil Vegvesenet gi fradrag på inntil 50 millioner kroner fra leverandørenes tilbudssum for innovative løsningsvalg som sikrer god regularitet og lave framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.   

Fornøyd med interessen

- Vi er fornøyde med at så mange leverandører har vist interesse for konkurransen og starter nå arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg, sier prosjektleder Åge Brudeseth
- Vi er fornøyde med at så mange leverandører har vist interesse for konkurransen og starter nå arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg, sier prosjektleder Åge Brudeseth Foto: Dagrunn Husum

- Vi er svært fornøyde med at så mange leverandører har vist interesse for konkurransen. Gjønnestunnelen er viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og for å knytte sammen Fornebu og området nord for E18 med en ny vegforbindelse. Det lover også godt for mulighetene for å få fram innovative løsninger for reduserte klimautslipp i byggingen, som er noe av det etterspør spesielt i denne kontrakten, sier prosjektleder for Gjønnestunnelen, Åge Brudeseth.