Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I underkant av 150 personer fikk orientering om status for planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru på folkemøtene i Bærum og Asker sist uke.

Foto fra folkemøtet i Bærum om E18 Ramstadletta-Nesbru.
Rundt 90 deltakere på folkemøtet i Bærum om E18 Ramstadletta-Nesbru. Foto: Bent Ånund Ramsfjell

Onsdag 11. mai og torsdag 12. mai inviterte Statens vegvesen til folkemøter om status i planleggingen av E18 Vestkorridoren, etappe 2 mellom Ramstadsletta og Nesbru. Møtene ble holdt på Kunnskapssenteret i Sandvika for den delen som gjaldt Bærum, og på Nesbru videregående skole for den delen som gjaldt Asker. Statens vegvesen og Norconsult orienterte om Vegvesenets anbefalte alternativ for fremtidig hovedvegsystemet. I tillegg ble det gitt generell informasjon om den videre planprosessen, støy og støyskjerming, samt normal grunnervervsprosses. I Bærum var det 80-90 innbyggere som møtte opp, mens i Asker det tilsvarende ca. 45 deltakere

Planprogammet for Sandvika sjøfront

Den første dagen presenterte også Bærum kommune det nylig fremlagte planprogrammet for Sandvika sjøfront som kommunen har utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen. Dette planprogrammet er lagt ut på høring med frist for innspill 20. juni.

Folkemøte i Asker om E18 Ramstadsletta-Nesbru, 12.mai 2022
Folkemøte i Asker om E18 Ramstadsletta-Nesbru, 12.mai 2022 Foto: Bent Ånund Ramsfjell

Spørsmålsrunde og muligheter for en-til-en-samtaler

På møtene fikk deltakerne anledning til å stille spørsmål i plenum til representanter for Statens vegvesen, Norconsult og kommunene. I tillegg ble det gitt mulighet for en-til-en dialog i etterkant av møtet. En av de som møtte opp, Hilde Rød, uttalte til Budstikka: – Jeg har fått svar på mye av det jeg lurte på, da hun og andre båtinteresserte fra Slependen oppsummerte informasjonsmøtet om etappe to E18 Vestkorridoren på Nesbru videregående skole torsdag.

Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum