Den 11. og 12. mai inviterer Statens vegvesen sammen med Bærum og Asker kommuner til åpne folkemøter om planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Vegvesenets anbefalte alternativ for arbeidet med reguleringsplan for  E18 Ramstadsletta-Nesbru
Vegvesenets anbefalte alternativ for arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru Foto: Statens vegvesen/Norconsult
  • Møte for Bærum: Onsdag 11. mai kl. 18:00-20:30, Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika
  • Møte for Asker: Torsdag 12. mai kl. 18:00-20:00, Nesbru videregående skole, Halvard Torgersens vei 8, Billingstad

Varsel om oppstart av planleggingsarbeidet for etappe 2 i E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta-Nesbru, ble kunngjort den 3. mai i fjor. 
Siden det har prosjektet gjort unna en forprosjektfase der flere. ulike alternativer har blitt vurdert. Statens vegvesen bestemte i mars hvilket alternativ vi ønsker å legge til grunn for hovedvegsystemet for ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru. Dette alternativet er presentert for politikere i Asker og Bærum kommuner og Viken fylkeskommune. I tillegg er de som Vegvesenet så langt har ansett som mest berørte av tiltaket orientert om planarbeidet.

Statens vegvesen ønsker nå i samarbeid med kommunene å invitere til folkemøter for å orientere alle som har interesse av prosjektet om status og veien videre. På folkemøtet for Bærum vil Bærum kommune også gi en orientering om arbeidet med planprogram for Sandvika sjøfront. I etterkant av presentasjonene vil det åpnes for spørsmål.

PROGRAM:

  • Velkommen og intro v/planleggingsleder Torkild Åkerset
  • Informasjon om prosjektet
  • Informasjon om planprosessen
  • Metodikk for beregning av støynivåer og retningslinjer for støyskjerming
  • Informasjon om normal grunnervervprosess
  • Spørsmål og svar

Les mer om planprosessen på prosjektets medvirkningsportal www.e18vkp2.no

Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum