Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 11. og 12. mai inviterer Statens vegvesen sammen med Bærum og Asker kommuner til åpne folkemøter om planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Vegvesenets anbefalte alternativ for arbeidet med reguleringsplan for  E18 Ramstadsletta-Nesbru
Vegvesenets anbefalte alternativ for arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru Foto: Statens vegvesen/Norconsult
  • Møte for Bærum: Onsdag 11. mai kl. 18:00-20:30, Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika
  • Møte for Asker: Torsdag 12. mai kl. 18:00-20:00, Nesbru videregående skole, Halvard Torgersens vei 8, Billingstad

Varsel om oppstart av planleggingsarbeidet for etappe 2 i E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta-Nesbru, ble kunngjort den 3. mai i fjor. 
Siden det har prosjektet gjort unna en forprosjektfase der flere. ulike alternativer har blitt vurdert. Statens vegvesen bestemte i mars hvilket alternativ vi ønsker å legge til grunn for hovedvegsystemet for ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru. Dette alternativet er presentert for politikere i Asker og Bærum kommuner og Viken fylkeskommune. I tillegg er de som Vegvesenet så langt har ansett som mest berørte av tiltaket orientert om planarbeidet.

Statens vegvesen ønsker nå i samarbeid med kommunene å invitere til folkemøter for å orientere alle som har interesse av prosjektet om status og veien videre. På folkemøtet for Bærum vil Bærum kommune også gi en orientering om arbeidet med planprogram for Sandvika sjøfront. I etterkant av presentasjonene vil det åpnes for spørsmål.

PROGRAM:

  • Velkommen og intro v/planleggingsleder Torkild Åkerset
  • Informasjon om prosjektet
  • Informasjon om planprosessen
  • Metodikk for beregning av støynivåer og retningslinjer for støyskjerming
  • Informasjon om normal grunnervervprosess
  • Spørsmål og svar

Les mer om planprosessen på prosjektets medvirkningsportal www.e18vkp2.no

Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum