Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anleggsarbeidene på Ramstadsletta er nå i gang, og 14. juni inviterer Vegvesenet og Skanska til infomøte om dette og annet anleggsarbeid på E18-prosjektet

Den 3. mai i år signerte Statens vegvesen og Skanska Norge AS kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen E18 Strand-Ramstadsletta. Dette er en del av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta – som er første etappe av Vestkorridoren.
Byggingen av Høviktunnelen utgjør størstedelen av kontrakten. I tillegg kommer bla. Ramstadsletta bru over E18, endringer i lokalvegsystemet i Høvikområdet, støttemurer og elektroinstallasjoner. Skanska startet anleggsarbeidene på Ramstadsletta i slutten av uke 21.  

De forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset-Strand (entreprise E101) har pågått siden juni i fjor og vil fortsette fram til våren 2023. Hensikten med dette arbeidet er å forberede og gi plass til at vi senere skal bygge framtidig E18 på dagens veitrasè. I tillegg til flere midlertidige flyttinger av deler av dagens E18, er riving av bygg, utskifting og flytting av kabler og rør, og montering av midlertidige bruer sentrale punkter.  

Tidspunkt og møtelenke

Tirsdag 14. juni kl. 18-19.30.
Møtet gjennomføres på Teams.         Trykk her for å delta

Hva vil vi informere om på møtet?

På møtet vil Statens vegvesen og Skanska Norge As informere om bla.

  • Hva skjer og hva er planlagt av anleggsarbeider i sommer og videre på E18 Strand-Ramstadsletta
  • Arbeidstider og anleggsferie
  • Status og planlagte anleggsarbeider for E18 Fornebukrysset-Strand
  • Annet

Har du spørsmål om anleggsarbeidet ?

Har du spørsmål knyttet til anleggsarbeidet mellom på Ramstadsletta eller Fornebukrysset-Strand, kan du skrive disse i chat-vinduet på Teams-møtet. Dette kan du gjøre allerede nå og fram til møtestart, eller du kan gjøre det undervegs i møtet.
I siste del av informasjonsmøtet vil vi forsøke å svare på alle spørsmålene som kommer inn i forkant av eller i løpet av informasjonsmøtet. 

Trykk her for å delta på informasjonsmøtet

llustrasjon som viser munningen til Høviktunnelen og Ramstadsletta bro sett fra vest.
Ramstadsletta bru og deler av Høviktunnelen inngår i kontrakten på E18 Strand-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova