Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte i dag kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta.

Konserndirektør i Skanska Norge AS, Ståle Rød og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta. Dette er en av hovedentreprisene på etappe 1 av E18 Vestkorridoren
Konserndirektør i Skanska Norge AS, Ståle Rød og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta. Dette er en av hovedentreprisene på etappe 1 av E18 Vestkorridoren Foto: Dagrunn Husum

-Vi glade for at vi nå har nådd denne milepælen. Dette samferdselsprosjektet er viktig både for Statens vegvesen og for de som bor og ferdes i området i Vestkorridoren. Vi ser fram til å starte byggingen av denne viktige entreprisen, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da hun i dag signerte kontrakten .  

Entreprise E103 Strand-Ramstadsletta er en av hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er etappe 1 av E18-utbyggingen gjennom Bærum og Asker kommuner.  Kontrakten som ble underskrevet i dag er på rundt 2,9 milliarder kroner. Skanska Norge vant prosjektet i konkurranse med to andre prekvalifiserte entreprenører.

Tunnel- og dagsoneanlegg

Kontrakten omfatter ny E18 med 2x3felt på strekningen Strand-Ramstadsletta med tilhørende endring av lokalvegsystemet i Høvikområdet.  E18-strekningen på denne entreprisen er rundt to kilometer lang. Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg med blant annnet deler av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru over E18, vanntett trau ved Ramstadsetta og støttemurer langs E18. Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur inngår også i hovedarbeidene. Kontrakten skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.

Starter arbeidet i sommer

Anleggsarbeidene på entreprisen starter i løpet av sommeren 2022 og skal etter planen stå ferdige innen 2029.

-Prosjektet går gjennom et område med høy offentlig interesse og mange utfordringer. Det er et stort ansvar å starte på et så stort og viktig prosjekt. Men jeg er trygg på at vi sammen skal løse utfordringene på en god måte, og vi ser fram til å fortsette på denne utbyggingen sammen med Statens vegvesen, sier Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.

llustrasjon som viser munningen til Høviktunnelen og Ramstadsletta bro sett fra vest.
Ramstadsletta bru og deler av Høviktunnelen inngår i kontrakten på E18 Strand-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken