Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kun tre uker etter kontraktsignering er Skanska og Statens vegvesen nå klar for å starte anleggsarbeidet på strekningen E18 Strand-Ramstadsletta.

Kontrakten om prosjektering og bygging av strekningen mellom Strand og Ramstadsletta ble signert av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Ståle Rød i Skanska 3. mai i år. Kontrakten omfatter blant annet deler av Høviktunnelen, ny bru over E18 (Ramstadsletta bru) og endringer i lokalvegsystemet i Høvikområdet. Skanska Norge, som er totalleverandør for entreprise E103 Strand-Ramstadsletta er allerede i gang med å gjerde inn deler av området, få på plass utstyr og andre forberedelser til de større anleggsarbeidene som skal skje på Ramstadsletta framover.   

Starter med riving

I alt skal rundt 25 bygninger rives i dette området i forbindelse med byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta. Arbeidet med manuell sanering av bygninger starter allerede i uke 21/22 og vil pågå  fram til ferien. Tidlig i juni går Skanska i gang med den maskinelle rivingen. Dette vil pågå langs hele strekningen fra Solvikveien til Kirkeveien og området med påhugg for Høviktunnelen. Litt lenger ut i juni starter arbeidet med å sikre grunnen (spunting og kalksementstabilisering) både i påhuggsområdet og langs E18.  

Åpent informasjonsmøte 14. juni

Det er planlagt et digitalt informasjonsmøte 14. juni. Her vil Statens vegvesen og Skanska informere mer detaljert om hva som skjer både denne sommeren og framover til arbeidet med denne delen av E18 Lysaker-Ramstadsletta står ferdig i 2029. 

Dronefoto av Ramstadsletta april 2022
Nå starter anleggsarbeidene på Strand-Ramstadsletta. Tunnelportalen for Høviktunnelen vil være omtrent ved brakkene midt i bildet Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascadil