Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 25. april flyttes E18-trafikken østover inn på ny midlertidig trasè. Dette inngår som del av anleggsarbeider på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Fra 25. april vil E18-trafikken østover gå i midlertidig omlagt trasè.
Fra 25. april vil E18-trafikken østover gå i midlertidig omlagt trasè. Illustrasjon: Statens vegvesen

Flyttingen av E18 gjelder kun for trafikk i retning Oslo, 300 m før avkjøringen til Fornebu. Her vil alle tre kjørefelt bli lagt ut på siden av eksisterende E18, for å gi oss plass til å gjøre grunnarbeider der veien går i dag. Omleggingen av E18 er en ny milepæl i de forberedende arbeidene mellom Fornebukrysset-Strand, som er en del av anleggsarbeidet på etappe 1 av Vestkorridoren.

Denne omleggingen er den første av en lang rekke omlegginger i E18-prosjektet som vil skje før arbeidet med hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand starter om litt over et år. Den neste midlertidige E18-flyttingen blir til høsten.  

Medfører redusert framkommelighet i uke 16

Før E18-trafikken kan ledes inn på ny midlertidige E18-traseen den 27. april, må Vegvesenet klargjøre for omleggingen. Dette er arbeider som ikke kan gjennomføres mens det går trafikk i alle kjørefelt.  I uken før omleggingen (18.–24. april) vil det derfor bli redusert framkommelighet på E18 nattestid. Mellom 22.00–06.00 vil trafikken gå i ett kjørefelt i hver retning forbi området der forberedelsene til omleggingen pågår. Og i helgen i uke 16 blir det redusert framkommelighet i østgående retning også på dagtid.

Bussholdeplassen Oksenøyveien i østgående retning blir stengt fra kvelden fredag 22. april til morgen mandag 25. april. Bussholdeplassen i vestgående retning blir ikke påvirket.

Aktuelt for fylke(r): Viken