Ett år etter den første tunnelsalva har Skanska drevet 640 meter av Høviktunnelen. Arbeidet med E18-tunnelen holder framdriftsplanen med god margin.

Salveboring i vestgående løp av Høviktunnelen januar 2024
Salveboring i vestgående løp av Høviktunnelen januar 2024 Foto: Bjørn Dokken

Den 9. januar 2023 trykket ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh på utløserknappen for den første salven på Høviktunnelen. Siden den gang er det sprengt mer enn 80 salver, noe som innebærer at 279 meter av østgående og 362 meter av vestgående løp på tunnelen er drevet. I tillegg har Skanska sprengt ut to tverrforbindelser, og det pågår sprenging av det første pumpebassenget i tunnelen.

E18-trafikken vil gå i Høviktunnelen

I framtiden vil E18 trafikken gå i de to løpene i Høviktunnelen. Hvert løp vil få tre felt hvorav ett felt kan bli sambruksfelt for tungbil og kollektiv. To tredjedeler av den to kilometer lange tunnelen bygges som en del av kontrakten med Skanska på strekningen Strand-Ramstadsletta. Resten av tunnelen skal bygges som en del av kontrakten med Skanska på entreprisen mellom Fornebuskrysset og Strand.

Holder framdriften tross utfordringer

-Vi er glade for å kunne konstatere at arbeidet med Høviktunnelen har god framdrift. Det er flere faktorer som gjør arbeidet komplekst og utfordrende. Tunnelen bygges i tettbygd område kloss inntil dagens E18 der 90 000 biler passerer hver dag. Tunnelen går også tett under Drammensbanen. I tillegg skaper krevende berg og dels stor vannføring i berget utfordringer. Vi er derfor svært fornøyde med at vår leverandør Skanska pr i dag i rute i forhold til framtidsplanene, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Eirik Sølfest Thomassen.

-Vi er glade for å kunne konstatere at arbeidet med Høviktunnelen har god framdrift, sier prosjektleder Eirik Thomassen
-Vi er glade for å kunne konstatere at arbeidet med Høviktunnelen har god framdrift, sier prosjektleder Eirik Thomassen Foto: Dagrunn Husum

For å klare å overholde kravene til innlekkasje og for å hindre at tunneldrivingen påvirker grunnvannstanden i området, utfører Skanska systematisk injeksjonsarbeid gjennom hele tunnelen. Dette innebærer at det pumpes sement inn i fjellet før sprengning.

Åpner i 2028

Etter planen vil tunnelarbeidet fra Ramstadsletta-siden foregå helt frem til tidlig vår 2026. Dette tilsvarer rundt 10 meter ferdig injisert og drevet tunnel i hvert løp pr. uke. Tunneldrivingen på strekningen Fornebukrysset-Strand vil etter planen starte i første halvdel av mars i år. Drivingen av Høviktunnelen fra denne siden starter i midten av april. Høviktunnelen planlegges åpnet for trafikk i begge retninger i løpet av 2028.

Elektrisk gravemaskin tar seg av rensk  i Høviktunnelen
Elektrisk gravemaskin tar seg av rensk i Høviktunnelen Foto: Pål August Graff Øverby

Fakta om Høviktunnelen

  • Del av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta (etappe 1 av E18 Vestkorridoren).Ca. 1 950 meter E18-tunnel i to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning er kollektiv-/sambruksfelt.
  • Det meste av tunnelen (ca. 1 650 meter i hvert løp) går i berg. Resten er betongtunnel og -portal.
  • 14 havarinisjer der kjøretøy kan stoppe ved ev. problemer
  • teknisk bygg felt inn i et bergrom på 3 600 m3
  • 2 pumpestasjoner for å behandle vannet i tunnelen under drift.
  • 28 nødstasjonsnisjer til bruk i nødstilfelle
  • 7 tverrforbindelser
  • 1 sedimenteringsbasseng