Statens vegvesen signerte i dag kontrakt med Aventi Technology AS på levering og arbeid med automasjon på etappe 1 av E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen og Aventi Technology sidnerte i dag kontrakt på automasjonsutstyr og tjenester til E18 Lysaker-Ramstadsletta.
Høyre side : Terje Hundere ( Aventi Group), Lasse Olesen (Aventi Technology, Vidar Myrbakk (Statens vegvesen) 
Venstre side: Kent Andresen (Statens vegvesen, Åge Brudeseth (Statens vegvesen), Tom Hedalen (Statens vegvesen)
Statens vegvesen og Aventi Technology sidnerte i dag kontrakt på automasjonsutstyr og tjenester til E18 Lysaker-Ramstadsletta. Høyre side : Terje Hundere ( Aventi Group), Lasse Olesen (Aventi Technology, Vidar Myrbakk (Statens vegvesen) Venstre side: Kent Andresen (Statens vegvesen, Åge Brudeseth (Statens vegvesen), Tom Hedalen (Statens vegvesen) Foto: Dagrunn Husum

Kontraktsigneringen innebærer at Aventi Technology AS skal levere atuomasjonsutstyr og -tjenester for 80,4 mill kroner. Anskaffelsen skjer etter forhandling med fire selskap. Leveransen i kontrakten gjelder blant annet spesifisert arbeider og utstyr for kommunikasjon med Vegtrafikksentralen, styring, overvåking Arbeidene strekker seg over hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Kontraktsigneringen med Aventi er en ny stor milepæl i arbeidet med E18 Lysaker-Ramstadsletta.  
- Det er riktignok ikke den største kontrakten på prosjektet, men den er svært viktig. Vi får ikke åpnet vegen dersom automasjonsutstyret og -tjenestene som Aventi skal levere ikke er på plass og fungerer på en god måte, påpekte prosjektsjef Tom Hedalen ved kontraktssigneringen i dag.

Les mer