Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kontrakt på byggingen av Fornebukrysset-Strand ble i dag signert av ass. vegdirektør Ove Myrvåg og direktør Anders Geirstad fra Skanska Norge AS

Direktør Anlegg  Anders Geirstad  Skanska Norge (t.v.)  og assisterende vegdirektør Ove Myrvåg, Statens vegvesen signerte i dag kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebrukrysset-Strand
Direktør Anlegg Anders Geirstad Skanska Norge (t.v.) og assisterende vegdirektør Ove Myrvåg, Statens vegvesen signerte i dag kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebrukrysset-Strand Foto: Dagrunn Husum

Kontrakten på strekningen Fornbebukrysset- Strand er den største kontrakten på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 på Vestkorridoren.  Dagens signering innebærer at Skanska Norge skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. Strekningen får 2x3 felt, hvorav ett felt i hver retning blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil. Bygging av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. Det skal også prosjekteres og bygges hovedsykkelveg.
I tillegg inngår byggingen av Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen.

Se også: Skanska er innstilt til byggekontrakt for Fornebukrysset-Strand | Statens vegvesen

Full anleggsdrift over ferien

Anders Geirstad,  direktør for Anlegg hos Skanska Norge takket for tilliten og viste til Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn.
-Det vil vi være med på her på Vestkorridoren. Rett over ferien er vi i gang med full drift her. Og det skal vi gjøre på en måte som ivaretar naboer og bærekraft, sa han.  

Assisterende vegdirektør Ove Myrvåg tok i sin tale utgangspunkt i Vegvesenets overordnede mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem - som også dette prosjektet må levere på.

-I innkjøpsprosessen har vi blant annet stilt krav om bruk av elektriske anleggsmaskiner, noe Skanska har levert på. Dagens signering er også en stor milepæl på vegen for bedre kollektivmuligheter og sykkelmuligheter. Jeg ser fram til åpningen av de nye vegen i slutten av dette tiåret, sa han.