Svar på noen få spørsmål og hjelp oss med å forbedre informasjonen om anleggsarbeidet

.
. Illustrasjon: Stockphoto

Første uken i september  startet Skanska  arbeidene med prosjektering og bygging  av strekningen Fornebukrysset – Strand (E102) for fullt. Anleggsarbeidene på Fornebukrysset-Strand bygger videre på de forberende anleggsarbeidene (E101) som pågikk på samme strekning til og med april i år.   

Nå ønsker Skanska og Statens vegvesen tilbakemeldinger fra deg som bor nær anlegget, slik at vi underveis i prosjektet kan gi å god informasjon som mulig til deg som blir berørt av arbeidene

Klikk på linken under for å svare på noen korte, men viktige spørsmål. På slutten av spørreundersøkelsen har du mulighet til å komme med kommentarer hvis du ønsker det. Undersøkelsen er anonym.

På forhånd, takk. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne kontakte Skanskas nabokontakt;  .