Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut forslag til detaljreguleringsplan for ny E39 Ørskogfjellet - Vik til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekningen. Planforslaget viser ny E39 over en strekning på 8370 meter. 2570 meter er veg i dagen og 5800 meter er tunnel. Strekningen er en del av E39 Ålesund-Molde

Planen utarbeides i samarbeid med Vestnes kommune. Høringsperioden går fra 04.01.22 til 15.02.22.

Spørsmål og merknader

Spørsmål om reguleringsplanen rettes til Magnhild Rømyhr, Telefon 90076924, e-post:

Merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig til:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Eller på e-post:

NB: Merk innspillet med: Sak 20/ 20416

Høringsfrist: 15.02.22

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet etter pbl. §§ 3-7 og 12-3

Åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen og Vestnes kommune inviterer til åpent digitalt møte om reguleringsplanen.

Tid: Onsdag 26.01.22 kl. 18.00-20.00.

Påmelding til Lise Berre på e-post:

Hvis situasjonen tillater det, vil det bli mulighet for fysisk oppmøte. 

Frist for påmelding: Mandag 24.01.22.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal