Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (TØI) kvalitetssikrer arbeidet som har blitt gjort med strekningen E39 Vik-Molde og fylkesveg 662 Kjerring

-Arbeidet med å kvalitetetssikre kostnadsoverslagene og gjennomføringsplanene på deler av Møreaksen er et viktig steg fram mot en mulig byggestart for fjordkryssingen og Kjerringsundet høsten 2023, sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen i Møre og Romsdal fylke og prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen, Utbygging.

Finansdepartementet styrer ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS2) av statlige og fylkeskommunale investeringsprosjekter til over en milliard kroner som er bompengefinansiert. Dette gjelder også andre utbyggingsprosjekter som sykehus, flyplasser, regjeringskvartal og høyskolebygg. I Møre og Romsdal er det gjennomført KS2-prosjekter på blant annet Nordøyvegen, E39 Betna-Stormyra, Stad skipstunnel og Bypakke Ålesund.

Ren rutine

-KS2 er rutine for alle vegprosjekt over en milliard kroner som er delvis bompengefinansiert, sier Nesje og Tønnesen.

Anerkjente Dovre Group og Transportøkonomisk institutt skal undersøke planene Statens vegvesen har laget for gjennomføring av fylkesvegprosjektet over Kjerringsundet og E39 Vik-Molde. Strekningen på E39 er en del av E39 Ålesund-Molde.

Starter med fjordkryssing

Statens vegvesen har foreslått et utbyggings- og finansieringsopplegg for kryssing av Romsdalsfjorden.  Fylkesveg 662 skal bygges med steinmasser fra tunnelarbeidet.

-Det tar lengst tid å bygge denne delen av E39 Ålesund-Molde. Derfor er det viktig at vi kommer i gang med arbeidet her. Vi vil komme tilbake til utbyggingen fra Ålesund-til Vik og har som ambisjon at alt skal kunne åpnes omtrent samtidig, sier Nesje.

Vegvesenet og fylkeskommunen har gjennomført flere møter med Dovre Group og TØI. Konsulentene har også vært ute på befaring i båt over Romsdalsfjorden og i Kjerringsundet. De har også sett på strekningen inn mot Molde. Der skal vegen gå i tunnel bak Molde sentrum og komme ut ved industriområdet ved Bolsønes.

-Vi mener vi har gjort en god jobb med prosjektene så langt. Samtidig er det opplegget med KS2 en god ting. Vi regner med at det kommer gode innspill fra konsulentene, sier Tønnesen og Nesje.

Vegen fram til byggestart

Vegvesenet og fylkeskommunen får rapporten fra Dovre Group og TØI om E39 Vik-Molde til gjennomlesning før den sendes videre til Samferdselsdepartementet. Deretter sender departementet saken til Stortinget for endelig vedtak for strekningen.

 For Kjerringsundet er det lagt opp til endelig behandling i fylkestinget etter at KS2 rapporten er ferdig. Dette skjer før Stortinget får saken om bompengefinansiering til behandling. 

-Med positivt vedtak i Stortinget kan vi starte anleggsarbeidet for fjordkryssingen i 2023, sier Nesje.

Sammen med Tønnesen understreker han hvor viktig de to prosjektene er for hverandre økonomisk og samfunnsmessig.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Harald Inge Johnsen
Prosjektleder E39 Ålesund-Molde
Tlf. 91 51 28 85

E-post: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal