Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

30 personer fulgte informasjonsmøtet til Statens vegvesen om reguleringsplanen for ny E39 Ørskogfjellet-Vik.

Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 4. januar, med høringsfrist 15. februar.

- Vi håper dette møtet vil gi dere et bedre grunnlag for å komme med innspill til planen. Vi oppfordrer dere til å studere plankartet og bestemmelsene, og ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål, sier planleggingsleder Magnhild Tone Rømyhr i Statens Vegvesen.

Formålet med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekningen E39 Ørskogfjellet- Vik. Planforslaget viser ny E39 over en strekning på 8370 meter, hvorav 2570 meter er veg i dagen og 5800 meter er tunnel.

Orienterte om reguleringsplan, veglinje og grunnerverv.

I møtet ble det gitt en overordnet orientering om prosjektet E39 Ålesund – Molde, før reguleringsplanen som nå er ute på høring ble gjennomgått. Vegplanlegger Eldar Godø viste veglinjen i 3D. Møtet ble avsluttet med en orientering om grunnerverv.

Statens vegvesen oppfordret møtedeltagerne til å sende inn spørsmål underveis i møtet. Disse er svart ut skriftlig. Under kan dere også laste ned presentasjonene som ble holdt i møtet.

Spørsmål og svar

Presentasjon E39 Ålesund-Molde
Presentasjon av reguleringsplanen
Presentasjon om grunnerverv

Spørsmål om reguleringsplanen rettes til Magnhild Rømyhr, Telefon 90076924, e-post: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal