Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

50 personer fulgte informasjonsmøtet til Statens vegvesen om oppstart av reguleringsplan for ny E39/E136 på strekningen Digernes – Ørskogfjellet.

Etter at Stortinget vedtok E39 Ålesund–Molde som et av prosjektene i NTP, inviterte Statens vegvesen og Ålesund kommune til digitalt folkemøte om planene for ny E136/39 fra Digernesskiftet til grensen mot Vestnes kommune.

-Det er viktig for oss å komme i dialog med de som er berørt av arbeidet som nå settes i gang. Slik kan vi kommer frem til gode løsninger, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Her kan du se opptak av møtet.

Planprosess og foreløpige veglinjer

I møtet ble det gitt en overordnet orientering om prosjektet E39 Ålesund – Molde, før planprosessen som nå starter opp for E39/E136 på strekningen Digernes – Ørskogfjellet ble gjennomgått. Størst interesse var nok likevel knyttet til siste post på programmet, hvor vegplanlegger Kristian Longva gikk gjennom foreløpige veglinjer.

- Digernes – Ørskogfjellet er en lang og variert strekning, og nå oppfordrer vi alle interessenter til å ta kontakt for å få mer detaljert informasjon rundt sitt nabolag. Vi legger opp til lokale møter i områder hvor det er interesse for det, sier Johnsen.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet i denne tidlige fasen er 15.august. Det vil bli invitert til nytt fellesmøte når planprogrammet er ute på høring.

50 personer fulgte informasjonsmøtet til Statens vegvesen
50 personer fulgte informasjonsmøtet til Statens vegvesen om oppstart av reguleringsplan for ny E39/E136 på strekningen Digernes – Ørskogfjellet.
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal