Sammen med Molde kommune skal Statens vegvesen nå lage reguleringsplan for ny E39 fra Julbøen til Molde.

Strekningen er en delstrekning i planleggingen av ny E39 mellom Ålesund og Molde. Målet er å skape et felles bo- og arbeidsmarked og redusere reisetiden mellom de to byene til under en time.

-For strekningen Julbøen- Molde vil trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø være i fokus for planarbeidet, sier planleggingsleder i Statens vegvesen Magnhild Rømyhr.

Kart E39 Julbøen-Molde
Kart E39 Julbøen-Molde

Informasjonsmøte og åpne kontordager

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet E39 Julbøen- Molde, 01.09.2021 fra kl. 18.00 – 20.00. Det vil også bli orientert om området på Fuglset.

2. og 3. september vil det holdes åpne kontordager hvor grunneiere og andre interesserte kan kontakte vegvesenet enkeltvis eller i mindre grupper for nærmere drøfting av planene.

Møtene vil være i Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde.  Påmelding skjer til Lise Helene Berre, tlf. 92499631 eller epost

Dersom noen ønsker å delta digitalt på informasjonsmøte 1. september vil det etter påmelding bli sendt link til møtet.

Innspill til planarbeidet

Det bes om relevante innspill til planarbeidet i denne innledende fasen. Opplysninger av interesse, eller som har betydning for reguleringsarbeidet, sendes skriftlig innen 20.08.2021. Innspillene sendes til:

  • , eller til
  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Merk sendingen med: Reguleringsplan E39 Julbøen- Molde

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet E39 Julbøen- Molde kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Planleggingsleder Magnhild Rømyhr, e-post: , mobil 90 07 69 24
  • Molde kommune v/ Rådgiver Hogne Frydenlund, e-post: , mobil 48 27 96 77

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund- Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, epost: , mobil: 91 51 28 85
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Molde