Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sammen med Molde kommune skal Statens vegvesen nå lage reguleringsplan for ny E39 fra Julbøen til Molde.

Strekningen er en delstrekning i planleggingen av ny E39 mellom Ålesund og Molde. Målet er å skape et felles bo- og arbeidsmarked og redusere reisetiden mellom de to byene til under en time.

-For strekningen Julbøen- Molde vil trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø være i fokus for planarbeidet, sier planleggingsleder i Statens vegvesen Magnhild Rømyhr.

Kart E39 Julbøen-Molde
Kart E39 Julbøen-Molde

Informasjonsmøte og åpne kontordager

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet E39 Julbøen- Molde, 01.09.2021 fra kl. 18.00 – 20.00. Det vil også bli orientert om området på Fuglset.

2. og 3. september vil det holdes åpne kontordager hvor grunneiere og andre interesserte kan kontakte vegvesenet enkeltvis eller i mindre grupper for nærmere drøfting av planene.

Møtene vil være i Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde.  Påmelding skjer til Lise Helene Berre, tlf. 92499631 eller epost

Dersom noen ønsker å delta digitalt på informasjonsmøte 1. september vil det etter påmelding bli sendt link til møtet.

Innspill til planarbeidet

Det bes om relevante innspill til planarbeidet i denne innledende fasen. Opplysninger av interesse, eller som har betydning for reguleringsarbeidet, sendes skriftlig innen 20.08.2021. Innspillene sendes til:

  • , eller til
  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Merk sendingen med: Reguleringsplan E39 Julbøen- Molde

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet E39 Julbøen- Molde kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Planleggingsleder Magnhild Rømyhr, e-post: , mobil 90 07 69 24
  • Molde kommune v/ Rådgiver Hogne Frydenlund, e-post: , mobil 48 27 96 77

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund- Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, epost: , mobil: 91 51 28 85
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Molde