Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler delvis avbrudd av reguleringsplanarbeid for E39 Bolsønes - Kviltorp, men informerer samtidig om at arbeidet på Fuglset fortsetter.

Bolsønes - Kviltorp har tidligere vært en del av «Bypakke Molde», et prosjekt som nå er tatt ut av Nasjonal Transportplan. Det setter imidlertid ikke en stopper for planarbeidet for området på Fuglset, som nå tas inn som en del av prosjektet E39 Ålesund – Molde.

Planarbeidet vil gjennomføres i samarbeid med reguleringsplan for strekningen E39 Julbøen – Molde.

-Området på Fuglset er viktig for å sikre en god overgang fra ny E39 som kommer inn fra Julbøen, og til dagens E39. Vi planlegger blant annet for en ny rundkjøring, og gode løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk, sier Halgeir Brudeseth.

Planarbeid Fuglset
Planarbeidet fortsetter for området fra Tøndergård og vestover mot tunnellinnslaget for ny tunnel E39 Julbøen – Molde, avgrenset med blå strek i kartutsnittet over.

Informasjonsmøte og åpne kontordager:

Statens vegvesen vil arrangere et informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet E39 Julbøen- Molde inklusive området på Fuglset første september 2021 fra kl. 18.00 – 20.00.

Andre og tredje september har vi åpne kontordager hvor grunneiere og andre interesserte kan kontakte vegvesenet enkeltvis eller i mindre grupper for nærmere drøfting av planene.

Møtene er i Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde.  Påmelding skjer til Lise Helene Berre, tlf. 92499631 eller epost

Dersom noen ønsker å delta digitalt på informasjonsmøte første september vil det etter påmelding bli sendt link til møtet.

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vil bli informert nærmere om delvis avbrudd og videre planarbeid i møtet 31. august 2021.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet for E39 Fuglset retter du til:

  • Statens vegvesen v/ planleggingsleder Bernt Arne Helberg, e-post: , mobil: 91 00 70 65
  • Molde kommune v/ rådgiver Hogne Frydenlund, e-post: , mobil: 48 27 96 77

Spørsmål om Bypakke Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Halgeir Brudeseth, e-post: , mobil: 913 46 388,

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund- Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, e-post: , mobil: 91 51 28 85
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Molde