Statens vegvesen har gjennomført separate møter med 25 leverandører om kryssing av Romsdalsfjorden.

Det er stor interesse rundt byggingen av E39 Ålesund-Molde.

- Vi trenger god hjelp fra markedet når vi skal jobbe oss fram til de beste løsningene for hengebrua over Julsundet, Romsdalsfjordtunnelen og resten av strekningen sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

Halvparten er norske aktører

I september fikk interesserte leverandører en time hver til rådighet. De informerte om sin bedrift, og kom med synspunkter og spørsmål knyttet til prosjektet. I møtene fikk de også informasjon fra Statens vegvesen om kontraktstrategi, tildelingsprosedyrer, fremdrift og andre aspekter ved prosjektet.

Av de 25 leverandørene som var med på speed-datingen var det flest entreprenører, men det var også konsulentfirma på listen. Rundt halvparten var norske aktører.

Total- og utførelsesentrepriser

Det 75 kilometer lange vegprosjektet blir gjennomført med flere totalentrepriser og utførelseskontrakter. I juni ble det informert om dette i et digitalt leverandørmøte.

Vegvesenet planlegger å dele opp strekningen Ørskogfjellet - Molde i om lag 16 store og mellomstore entrepriser. Også Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua deles opp.

  • Romsdalsfjordtunnelen planlegges delt i to kontrakter, som hver blir i størrelsesorden 2,5-3,5 milliarder kroner. I tillegg vil det være en egen elektrokontrakt.
  • Arbeidet med det som vil bli Europas lengste bruspenn, den vel to km lange Julsundbrua, planlegges delt i to med separate stål- og betongkontrakter. Detaljprosjekteringen starter opp i høst.
Bilde av bro over fjord
Arbeidet med den vel to kilometer lange Julsundbrua vil bli delt opp i en stålkontrakt og en betongkontrakt.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Prosjektleder Harald Inge Johnsen, tlf. 91 51 28 85, epost:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal