Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har gjennomført separate møter med 25 leverandører om kryssing av Romsdalsfjorden.

Det er stor interesse rundt byggingen av E39 Ålesund-Molde.

- Vi trenger god hjelp fra markedet når vi skal jobbe oss fram til de beste løsningene for hengebrua over Julsundet, Romsdalsfjordtunnelen og resten av strekningen sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

Halvparten er norske aktører

I september fikk interesserte leverandører en time hver til rådighet. De informerte om sin bedrift, og kom med synspunkter og spørsmål knyttet til prosjektet. I møtene fikk de også informasjon fra Statens vegvesen om kontraktstrategi, tildelingsprosedyrer, fremdrift og andre aspekter ved prosjektet.

Av de 25 leverandørene som var med på speed-datingen var det flest entreprenører, men det var også konsulentfirma på listen. Rundt halvparten var norske aktører.

Total- og utførelsesentrepriser

Det 75 kilometer lange vegprosjektet blir gjennomført med flere totalentrepriser og utførelseskontrakter. I juni ble det informert om dette i et digitalt leverandørmøte.

Vegvesenet planlegger å dele opp strekningen Ørskogfjellet - Molde i om lag 16 store og mellomstore entrepriser. Også Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua deles opp.

  • Romsdalsfjordtunnelen planlegges delt i to kontrakter, som hver blir i størrelsesorden 2,5-3,5 milliarder kroner. I tillegg vil det være en egen elektrokontrakt.
  • Arbeidet med det som vil bli Europas lengste bruspenn, den vel to km lange Julsundbrua, planlegges delt i to med separate stål- og betongkontrakter. Detaljprosjekteringen starter opp i høst.
Bilde av bro over fjord
Arbeidet med den vel to kilometer lange Julsundbrua vil bli delt opp i en stålkontrakt og en betongkontrakt.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Prosjektleder Harald Inge Johnsen, tlf. 91 51 28 85, epost:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal