Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Tirsdag 8. juni inviterer Statens vegvesen til to timers webinar om tidenes samferdselssatsing i Møre og Romsdal: Ny E39 Ålesund-Molde.

Ny E39 fra Ålesund til Molde er et av prosjektene regjeringen har prioritert inn i forslaget til ny NTP for perioden 2022 til 2033. Dette er i tråd med anbefalingene fra Statens vegvesen.

- Engasjementet rundt trasévalg er stort i Møre og Romsdal og det er mange spørsmål som kommer opp. Statens vegvesen ønsker å orientere om flere aktuelle temaer som er knyttet til prosjektet. Alt ligger til rette for et godt møte hvor vi får svart ut flere av spørsmålene, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen Utbygging.

Vegvesenet inviterer kommunepolitikerne i de tre kommunene langs strekningen, Ålesund, Vestnes og Molde, samt Aukra kommune. Fylkestingsbenken i fylket er også invitert. Det samme er Mørebenken på Stortinget og politikere fra de 19 partiene som stiller liste til Stortingsvalget i 2021. I tillegg er administrasjonen som jobber med E39 i kommunene og fylket invitert.

Vegdirektøren kommer

Vegvesenet stiller topptungt. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland innleder om hvorfor Vegvesenet mener E39 Ålesund-Molde er et av de viktigste vegprosjektene i Norge. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik skal innlede og oppsummere debatten.

Trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes innleder om trafikksikkerhet langs ny E39, mens sjefsingeniør Bob Hamel skal snakke om E39-utbyggingen, klima og miljø. Prosjektleder Harald Inge Johnsen E39 Ålesund-Molde viser vegen fram mot byggestart. Ranes, Hamel og Johnsen er alle erfarne Vegvesen-ansatte.

Bru-, brann- og tunneleksperter

En av Norges fremste brueksperter, Børre Stensvold, tar for seg arbeidet med Julsundet bru. Professor emeritus i ingeniørgeologi Bjørn Nilsen, skal innlede om geologi og Romsdalsfjordtunnelen. Fra Stavanger deltar tidligere brigader Tormod Mehus. Han jobbet tett med branngodkjenningen av Ryfast tunnelen, som har mange likhetstrekk med tunnelen under Romsdalsfjorden.

- Vi har laget et program hvor vi ønsker å få fram fakta om sikkerhet og framdrift i arbeidet med ny E39, sier Nesje.

Spørrehalvtimen

Det er også lagt opp til en halv time med spørsmål fra politikere og administrasjon til paneldeltakerne. Deltakerne kan sende inn spørsmål før møtet og underveis.

Møtet sendes direkte via Youtube, slik at alle som vil kan følge seminaret.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal