Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 662 Julbøen–Baret gang- og sykkelveg, og ber om innspill til varslet planområde.

Størstedelen av planområdet er tidligere varslet i forbindelse med reguleringsplan E39 Julbøen–Molde.

Statens vegvesen ønsker nå innspill på varslet planområde på strekningen Julbøen–Baret. Innspillene vil kunne hjelpe Statens vegvesen i planarbeidet og sikre god informasjon om området i tidlig fase. 

Kart som viser avgrenset planområde for reguleringsarbeidet
Kartet viser avgrenset planområde for reguleringsarbeidet. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart som viser avgrenset planområde for reguleringsplanarbeid og tidligere varslet planområde for E39 Julbøen–Molde
Kartet viser avgrenset planområde for reguleringsplanarbeid og tidligere varslet planområde for E39 Julbøen–Molde. Illustrasjon: Statens vegvesen

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8.

Planarbeidet skjer i samarbeid med Molde kommune og planforslaget utarbeides etter reglene i pbl. §§ 3-7 og 12-3. Statens vegvesen ber om at du sender relevante innspill og opplysninger av interesse eller betydning for reguleringsarbeidet innenfor fristen.

Planarbeidet vil omfatte gang- og sykkelveg langs fv. 662, samt avkjørsel for beredskapsveg og utfartsparkering i Mordalen.  Formålet med planarbeidet er å sikre enhetlig utforming og arealbruk for gang og sykkelveg langs fv. 662 strekningen Julbøen–Baret.

Opprinnelig planvarsel for E39 Julbøen–Molde omfattet fv. 662 fra vedtatt reguleringsplan for Mordalsmyra i vest til krysset til Mordalsvågen og fv. 668. Planarbeidet utvides fra tidligere varsel og vil nå også omfatte gang- og sykkelveg i Mordalsmyra, med start fra vedtatt reguleringsplan for kryssområdet Julbøen.

Innspill til planarbeidet

Statens vegvesen ber om att relevante innspill og opplysninger av interesse eller betydning for reguleringsarbeidet sendes til:

  • Statens vegvesen, postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post:
  • firmapost@vegvesen.no

Frist for innspill er 10.11.2022.

NB: Merk innspill med: Sak: 22/200643

Innspill som er gitt til varsel for reguleringsplan E39 Julbøen–Molde eller under åpne kontordager i Molde 02. og 03.09.2021 er ikke nødvendig å sende på nytt.     

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet for GSV fv. 662 Julbøen-Baret kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/ Planleggingsleder Lina Öberg, e-post: , mobil: 93080664
  • Molde kommune v/ Hogne Frydenlund, e-post: , mobil: 48279677

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund–Molde kan rettes til:

  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, e-post: , mobil: 91512885
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal