Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vurderer ny veg 400-600 meter ute i Skodjevika på strekningen langs E136/ E39 Digernes - Dragsundet.

-Slik kan vi unngå tunnel på 3,1 kilometer inne på land gjennom Valle, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E136/39 Ålesund - Molde.

Vegplanleggerne i Statens vegvesen er i dialog med Ålesund kommune for å finne gode løsninger for ny europaveg i kommunen. På strekningen Digernes – Dragsundet er det mest aktuelle forslaget å la ny veg stort sett følge dagens veg. Det er også vurdert en løsning med to tunneler på henholdsvis 280 og 600 meter vest for Valle. For å unngå større støytiltak ved boligområdet på Valle ser Vegvesenet også på en løsning med en lengre tunnel på om lag tre og en halv  kilometer.

Dyrt med tunnel

Johnsen sier Vegvesenet et skeptisk til en lang tunnel.

- Det er tre-fire ganger dyrere å bygge en tunnel enn å bygge en vanlig veg. Samtidig er driftskostnadene mye høyere. Mer anleggsarbeid i forbindelse med tunneldrift gir også et dårligere klimaregnskap. Derfor ønsker vi ikke å bygge mer tunnel enn nødvendig på E136/39 Ålesund -Molde, sier prosjektlederen.

Samtidig forstår Vegvesenet meget godt at en løsning med kort tunnel ikke er ønskelig for dem som blir boende i nærheten av tunnelmunningene.

Mindre inngrep på land

- Vi vurderer derfor også en løsning hvor vi legger ny veg 400-500 meter fra land på en sjøfylling langt unna mye av bebyggelsen. Fyllingen blir bygd opp med overskuddsmasser fra andre deler av anlegget, sier Johnsen.

Vegvesenet ser for seg en løsning hvor båter kan kjøre gjennom fyllingen under ei eller to bruer. Samtidig søkes sjøfyllingen lagt slik at den ikke tar utsikt ut over fjorden fra husene inne på Valle.

En løsning med veg ute i sjøen gjør at Vegvesenet unngår inngrep i et område med «svært viktig naturtype» ved Igletjønna, og det kulturhistoriske «regionalt viktige» området ved Flåte. En slik løsning blir også 500 meter kortere enn dagens veg og vil kunne bli betydelig bedre med tanke på klimaregnskap.

- Vi tror dette kan bli en god løsning som ivaretar lokale forhold på Valle, og hensynet til gjennomgangstrafikken. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på dette, sier Johnsen.

Veg i sjø sett fra byggefelt
Slik kan vegen se ut fra Valle. Foto: Statens vegvesen

Møter politikerne i Skodje

Vegvesenet vil drøfte denne løsningen med kommunedelsutvalget i Skodje mandag 20. september.

Kontaktpersoner

  • Planleggingsleder Tone Hammer, tlf. 94 14 46 83, epost:
  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen, tlf. 91 51 28 85, epost: 
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal