Hovedteorien om at setningene skyldes utforutsette grunnforhold er forsterket. Brua blir stengt neste uke.

Brua, som er under rehabilitering, ble stengt fredag 26. januar da det ble oppdaget setninger for pilarene i akse 5. Pilarene skal rehabiliteres som del av vedlikeholdsarbeidene som pågikk for E39 Bårdshaug bru.

Setningene gjør at det ikke er kontakt mellom pilartoppen og brubjelken. 

Bilde av brua sett skrått fra siden.
E39 Bårdshaug bru i Orkanger holdes stengt også neste uke. Foto: Statens vegvesen.

Grunnboring og inspeksjon

Det er gjennomført grunnboringer for å få bedre oversikt over grunnforholdene. 
 
Fredag er det planlagt en inspeksjon av hele konstruksjonen for å avdekke flere avvik.  
 
– Vi forventer ikke å finne noen strukturelle skader, men her må vi tenke sikkerhet først og handle etter føre-var-prinsippet, sier fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad i Statens vegvesen.

Bredt samarbeid

Årsak og avbøtende tiltak vurderes fortløpende slik at brua kan gjenåpnes i en kjøreretning. Divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen som byggherre for vedlikeholdsarbeidene samarbeider tett med prosjekterende konsulent COWI, Vegdirektoratet og BMO Entreprenør AS i vurderingene og arbeidene som gjøres. 
 
– Vi vil komme tilbake med en ny status i begynnelsen av neste uke for E39 Bårdshaug bru. Dette er en svært beklagelig situasjon og vi fortsetter å oppfordre til at trafikanter er oppmerksomme og tar hensyn på omkjøringsveien, sier Ødegård Alstad. 

Omkjøringen via Gammelosveien er skiltet og trafikkbildet følges opp. 

Mer informasjon

Tidligere pressemeldinger om helstengingen av E39 Bårdshaug bru: 


Mer informasjon om vedlikeholdsprosjektet E39 Bårdshaug bru: 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag