Det jobbes med å sjekke ut flere teorier for hva som har skapt setningen til pilarene for E39 Bårdshaug bru i Orkanger.

Brua blir stengt minimum ut denne uka.

Bilde fra undersiden av brua.
E39 Bårdshaug bru er en seksspenns bjelkebru med totallengde på 133,5 meter. Den krysser elva Orkla. Foto: Statens vegvesen.

Ikke kontakt mellom pilar og bru  

E39 Bårdshaug bru ble stengt fredag 26. januar etter at det ble avdekket setning for pilarene i akse 5. Pilarene skal rehabiliteres som del av vedlikeholdsarbeidene. Setningen gjør at det ikke er kontakt mellom pilartoppen og brubjelken. 

Tidligere pressemelding:  

De omfattende vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru i Orkanger har pågått siden begynnelsen av november 2023 og varer til oktober 2024. Framdriften er foreløpig lite påvirket.   
  
Mer informasjon om vedlikeholdsprosjektet  

Bredt samarbeid for å finne årsak og løsning

Statens vegvesen, prosjekterende konsulent COWI, Vegdirektoratet og hovedentreprenør BMO Entreprenør AS samarbeider tett for å avdekke hva som har skjedd med brua. Det modelleres beregninger av spenn, trykk, laster og grunnforhold. 

– Det er viktig at vi identifiserer årsakssammenhengen slik at vi kan velge rett løsning, understreker fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad.  

Må ha en trygg løsning 

– Vi har stor forståelse for utålmodigheten. Vegvesenet beklager ulempene, men sikkerheten må komme først. Det vil ikke bli satt trafikk på brua før vi vet årsaken til setningen og har en løsning som vi er trygge på, sier fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad. 

– Vi har nytt statusmøte onsdag ettermiddag og vil komme tilbake med mer informasjon torsdag morgen. Da håper vi at vi vet mer om årsakssammenheng, mulig løsning og varigheten for helstengingen, sier Ødegård Alstad. 

Ber kjørende vise hensyn til myke trafikanter 

 Tilbakemeldingene er at trafikken går greit på omkjøringen via Gammelosveien, men det oppfordres til at kjørende er oppmerksomme og tar hensyn.  
  
Ødegård Alstad minner om at gangbrua som går parallelt med Bårdshaug bru er åpen og helt trygg å bruke for gående og syklende.  

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag