Statens vegvesen er informert fra Trøndelag fylkeskommune om at Forvebrua gjenåpnes i løpet av tirsdag 31. oktober.

Gjenåpning av den fylkeskommunale brua var en forutsetning for at arbeidene nå kan starte, da den er av avgjørende betydning for omkjøringen når arbeidene med E39 Bårdshaug bru skal vedlikeholdes.

Kart som viser omkjøringen i forbindelse med arbeidene på brua.
Kart omkjøring. Kart: Statens vegvesen.


– Vi måtte se an konklusjonene til fylkeskommunen som eier Forvebrua, men når vi nå vet at den er utbedret og gjenåpnes starter vi så raskt som mulig med trafikkomleggingen og vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru. Trafikken blir lagt om i løpet av natt til onsdag 1. november og vedlikeholdsarbeidene kan starte, sier byggeleder Håkon Ødegård Alstad.

Det er omfattende og nødvendige vedlikeholdsarbeider som skal gjøres på E39 Bårdshaug bru.

– Det er på høy tid at disse arbeidene gjennomføres og de vil forlenge levetida til brua. Det er både bærekraftig og samfunnsøkonomisk å ta godt vare på det vi har.

Han kommer med en henstilling.

– En så omfattende omlegging av trafikkmønster er alltid krevende og vi forventer at det blir noen utfordringer i begynnelsen. Vi oppfordrer til at både bilister, næringstransporter og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå ved oppstart, følger skilting og avpasser farten. Vi kommer til å ha en tett oppfølging av omkjøringen nå ved oppstarten   

Pressemelding 25. oktober med utfyllende informasjon om trafikkomleggingen og arbeidene som skal gjøres:

Mer informasjon på prosjektets egen nettside:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag