Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det normal drift i anlegget til E39 Betna-Hestnes, men arbeidshverdagen er fortsatt preget av den alvorlige hendelsen.

– En så alvorlig hendelse vil nok prege alle som har vært involverte en god stund fremover. Vi kommer til å ha stort fokus på grunnforhold og vannveier under hele anleggsgjennomføringen, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Selv om det er normal drift på anlegget og fremdriften er i henhold til plan er det satt inn en del ekstra tiltak:

  • Det står en vakt nede ved veien som følger med på terrenget. Vakten vil være på plass til alle massene i rasgropa er sikret. Det kan ta en uke eller to til.
  • Det har blitt tatt ut en del prøver av massene i rasområdet. Disse er inne til analyse nå. Resultatet av disse prøvene vil inngå i den videre prosjekteringen av vegen. I tillegg har også ekspertgruppen tatt en del prøver av rasmassene. Resultatene av disse analysene vil inngå i ekspertgruppens datagrunnlag som skal bidra til å finne årsaken til hendelsen.
  • Naboer der vegen bygges i skrått terreng vil bli kontaktet før maskinene setter i gang arbeid ovenfor boligene deres.

I tillegg bistår både Statens vegvesen og entreprenøren den eksterne ekspertgruppen med informasjon som skal bidra til å finne årsaken til den tragiske hendelsen.

Bilde av en veg oppe i terrenget og en gravemaskin
Slik ser det ut i rasgropa nå. Maskinen jobber med å sikre massene. Foto: Statens vegvesen

E39 Betna–Hestnes skal stå ferdig høsten 2024

Om to år skal den nye vegen mellom Betna og Hestnes stå ferdig. 12,8 kilometer med ny 2-felts veg betyr en tryggere reiseveg og bedre fremkommelighet for trafikantene.

E39 Betna–Hestnes er en del av E39 Betna–Stormyra. Onsdag 31.8. markerte Statens vegvesen åpningen av den første strekningen, E39 Lerivika–Renndalen.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal